Velkommen

Terapi eller veiledning med kunst- og uttrykksterapeutiske metoder

Metodene kan både brukes terapeutisk og som verktøy i veiledning og undervisning.

For å dra nytte av denne tilnærmingen, behøver man ingen forhåndskunnskap eller erfaring fra arbeid med kunstuttrykk.

For tiden tilbyr jeg også videosamtaler.

Sirin Eide
Psykoterapeut — veileder — kursholder

E-post: mail@sirineide.no
Tlf.: 92 441 441

Adresse:
Villa Ly, Tennisveien 2 G
0777 Oslo

Se kart her. Gratis parkering.

Slemdal er nærmeste T-banestasjon.

Individualterapi

Jeg tror at god terapi handler om å undersøke muligheten til endringer og at en slik undersøkelse forutsetter et trygt rom å være i. Jeg er derfor opptatt av å lage gode rammer basert på tillit og respekt. Og en åpen og undersøkende tilnærming.

Det passer for deg som:

 • har behov for en å snakke med og hjelp til å sortere tanker og følelser
 • sliter med tunge hverdager og tomhetsfølelse
 • strever med lav selvfølelse
 • ønsker å løse opp en fastlåst livssituasjon
 • har kjærlighetssorg og vil videre.
 • Har opplevd svik eller føler selv å ha sveket i nære relasjoner.
 • står foran vanskelige valg eller har utfordringer i arbeidslivet
 • sitter fast i en offer-rolle og ønsker å være mindre prisgitt andre.
 • ønsker mer ro og finne ut av større sammenhenger i livet
 • ønsker å utvikle mer av ditt potensiale og få et større handlingsrom
 • ønsker å få nye verktøy for å komme i kontakt med spontanitet og kreativitet.

Terapiformen bygger først og fremst på samtale, men i løpet av timen kan også ulike enkle kunst-uttrykk, tas i bruk, for å se om det er andre ting å oppdage eller tydeliggjøre som ikke bare går gjennom ord.

Jeg tror at med en større innsikt i egne handlingsmønstre, kan du bli bedre rustet til å håndtere utfordringer og ta bedre valg for deg selv.

Jeg tilbyr både korttids- og langtidsterapi.

En time varer i 60 minutter.

Jeg har taushetsplikt og sørger for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

For å bestille time, ta kontakt på e-post: mail@sirineide.noIllustrasjonsfoto

Kunst- og uttrykksterapi / expressive art

Terapiformen baserer seg først og fremst på samtale.

Men i denne terapiformen kan samtalen kombineres med andre uttrykk for å forstå en følelse eller et fenomen på en utvidet eller dypere måte og ikke bare gjennom ord.

Det kan være helt enkle uttrykk som å tegne en pinne-tegning, male noe abstrakt, sette sammen ord til et dikt eller lytte på musikk. Å ta i bruk slike enkle uttrykk kan gi aha-opplevelser og bidra til å synliggjøre det usynlige og bevisstgjøre det ubevisste.

En terapeutisk tilnærming gjennom kunstutrykk kan:

 • Få en dypere forståelse av tidligere opplevelser
 • Hjelpe med å bearbeide gamle sår
 • Fjerne blokkeringer og destruktive handlingsmønstre
 • Hjelpe med å finne egne ressurser, evner og nye veier å bevege seg på.
 • Bidra til en større selvforståelse for å kunne ta bedre valg i livet sitt.
 • Være energivekkende og gi livslyst

Kunst– og uttrykksterapi bygger på et helhetlig menneskesyn og kan bidra til positive forandringer som ikke bare setter seg i hodet som mentale erkjennelser, men som også setter seg i kroppen og integreres intuitivt.

Fokus ligger på selve prosessen – i øyeblikket – her og nå. Selve tilnærmingen som innen filosofi, kalles en fenomenologisk tilnærming, er å ha en ikke-dømmende holdning. Være åpen på det som måtte komme og jobbe mot forutinntatthet som forstyrrer.

En trygg relasjon og tillit i terapirommet er basen i terapi-arbeidet.

Her er lenker for å lese mer om kunst-og utrykksterapi:

Veiledning i kreative prosesser

Jeg tilbyr:

 • Manusveiledning – filmmanus / skjønnlitteratur
 • Coaching / veiledning i kreative prosesser

Gjennom metoder og teori hentet fra kunst– og utrykksterapi og egen erfaring med kreativt filmarbeid, har jeg fått en romslig verktøykasse for å veilede kunstneriske prosesser.

En kunstnerisk prosess kan innebære faser av mismot og kaos. Å skape kunst er å tråkke opp stier og veier som ingen har gått på før. Det er å gi form eller utrykk til noe som ingen har gjort på akkurat den måten før.

Som veileder har jeg ikke svarene, men fungerer som døråpner. En døråpner for undring, intuisjon og spontanitet. Ulike metoder for utforsking som kan være bevissthetsutvidende og gi framdrift kunstneriske prosesser.

Illustrasjonsfoto, maling

«Fokus på ressurs uten å skjønnmale, og fokus på hindring uten å svartmale»

Veiledningen foregår én-til-én eller i små grupper.

"Open the door, and step aside" - Paulo Knill, grunnlegger av Expressive Arts

Illustrasjonsfoto, pensel

Undervisning og workshops

 • Ide- og manusutviklingsverksted
 • Undervisning/kurs i fortellerteknikk
 • Teambuilding for bedrifter, organisasjoner og arbeidslag

Jeg tilbyr kurs og verksteder som passer til ulike grupper og behov.

I dette bruker jeg erfaring fra filmskapende arbeid og elementer fra kunst og uttrykksterapeutiske metoder. Verkstedene kan gå over én eller flere ettermiddager eller arrangeres over én uke. Gruppene kan være fra 3 til 35 personer og Tematikk og innhold kan skreddersys etter behov og målsetting.


Tidligere oppdragsgivere:
Den norske filmskolen, Norsk Skuespillerinstitutt, Mediefabrikken i Akershus, Nordisk institutt for scene og studio, Nordland kunst- og filmfagskole, Sørnorsk filmsenter, Nordnorsk filmsenter, Kirkens nødhjelp-Tanzania, Hvalstad asylmottak, Filmkollektivet på Jar, Universitetet i Oslo – teologisk institutt. Kongsberg distrikts-psykiatriske senter Vestre Viken. Minkens barneteater, Oslo, Filmskolen i Lillehammer, Seanse – senter for kunstproduksjon

Illustrasjonsfoto verksted

Om meg

Illustrasjonsfoto, Sirin Eide

Sirin Eide (f. 1961)

Faglig bakgrunn

Jeg er utdannet kunst- og uttrykksterapeut ved Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon. Siden våren 2014 har jeg drevet min egen deltids-praksis som psykoterapeut tilknyttet Majorstua terapifelleskap og ledet ulike workshope innen teambuilding, ideutvikling og historiefortelling. Jeg er medlem i NIKUT, Norsk forening for kunst og uttrykksterapi og NFP, Norsk forbund for psykoterapi.

Fra før har jeg ett år med sosiologistudier på Blindern og en filmutdanning fra Medialinjen i Volda. I over 30 år har jobbet på ulikt vis innen film- og TV-produksjonen. Jeg har lengst erfaring som filmregissør, men har også vært filmkonsulent og undervist innen filmregi, skuespillerinstruksjon og historiefortelling. Gjennom årene har jeg deltatt på ulike talentprogrammer, kurs og tiltak innen skuespillerinstruksjon, dramaturgi og fortellerteknikk. Jeg har vært medlem i Dramatikerforbundet siden 2005.

I 2010 – 2011 var jeg en av deltakerne på Kulturdepartementets lederutviklingsprogram for kvinner innen kunstfelt i Norge. «Kunstens kvinner 2010/11»

Den lange yrkeserfaringen fra filmfeltet er en styrke i arbeidet som kunstnerisk veileder og psykoterapeut.

Personlig bakgrunn

Når jeg ser tilbake på mine interesser og veivalg gjennom livet har det styrende elementet vært en søken etter å forstå sammenhenger og å få en større innsikt i relasjoner og maktstrukturer. Jeg har erfart at det å se et fenomen fra ulike vinkler, har vært viktig for å få en større forståelse og for min egen personlige vekst.

I mange år gikk jeg fast i psykoanalyse og opplever at denne erfaringen har vært viktig for min egen utvikling, men også helt avgjørende for at jeg selv har våget å ta terapi-rollen.

Helt siden slutten av 20-årene har jeg også vært opptatt av zen-buddhisme og meditasjon. Jeg har erfart at det her finnes gode verktøy og teknikker for følelsesregulering, konsentrasjon og trening av ikke-dømmende holdning. Noen av disse teknikkene er også en del av min verktøykasse som terapeut og workshop-holder.

Fra erfaringen min med filmarbeid som regissør, konsulent og lærer, vil jeg spesielt trekke frem arbeidet med skuespillere samt en dyp interesse for historiefortelling. Når det gjelder skuespiller-arbeid handler det mye om trygghet og tillitsbygging og i terapeutisk arbeid er dette forutsetninger for en god relasjon mellom terapeut og klient. Jeg har vært opptatt av hvordan en fortelling kan forandre seg når en velger en annen vinkling og et annet narrativ. Jeg ser også mange paralleller mellom en god terapeutisk prosess og en god historie. Hva er det hovedkarakteren har i ryggsekken sin på starten av en reise? Hvilke ressurser? Hvilke hindringer støter karakteren på og hvilke egenskaper skal til for å komme forbi hindringene og ta gode valg for seg selv. En slik reise kan jeg noen ganger oppleve at jeg legger ut på sammen med en klient. En sånn reise kan være både vond og fin.

Jeg ble ferdig kunst- og uttrykksterapeut ved Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon i 2014. Siden da har jeg jobbet deltid som individual­terapeut og ledet ulike workshoper innen teambuilding, idé­utvikling og forteller­teknikk.

Kontakt på mail:
mail@sirineide.no